Gebed

Tijdens Sonrise komen veel niet-gelovige jongeren in aanraking met Jezus. Ongetwijfeld iets wat niet zonder slag of stoot gaat.

Een project Sonrise kunnen we van alles organiseren, maar het veranderen van kinderen, jongeren en ouderen die langskomen is iets wat alleen God kan. Gebed is daarom essentieel.

We willen u vragen om voor ons te bidden:
- om wijsheid en zegen op de organisatie en het maken van keuzes
- om kracht en vrijmoedigheid voor de sporters
- voor het veranderen van harten van kinderen, tieners, ouderen. Bid dat de Geest hen zal aanraken!

Samen bidden

Gebed is essentieel. Samen bidden kan helpen om te blijven bidden. Daarnaast geldt: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” (mat 18:20). Gezamenlijk gebed is krachtig.

Wilt u zich inzetten om te bidden voor Sonrise? In verschillende wijken zijn er gebedsteams actief. U kunt dit aan de sonrise-sporters vragen