Over Sonrise

Sonrise is een grootschalig sport- en evangelisatieproject in één specifieke stad of omgeving, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Sport is een krachtig middel. Door sport ontstaan er snel contacten en daardoor zijn er veel openingen om meer over het evangelie te vertellen. Sport is de taal van jongeren. Sonrise gaat naar de jongeren toe, naar de plekken waar zij graag zijn.

Het doel van Sonrise is om kinderen en tieners in de stad te bereiken met het evangelie. Daarnaast willen we jonge christenen mobiliseren, laten groeien in geloof en motiveren om te gaan getuigen van hun levende God. Sonrise is een project waarbij verschillende kerken de handen ineen slaan om gezamenlijk de grote opdracht te vervullen.

De Grote Opdracht is te vinden in de woorden van Jezus in Matteüs 28:18-20: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

Sonrise en AIA
Sonrise is een project wat wordt georganiseerd in samenwerking met Athletes in Action. Dit is een beweging van jongeren en kerken die passie hebben voor sport, mensen en Jezus. AIA gebruikt sport om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus.

Jaarlijks worden door AIA vele projecten georganiseerd, een aantal events en twee sportkampen. Sonrise is een van deze projecten, en wordt in totaal ruim 100 kerken verspreid over Nederland georganiseerd. Voorafgaand aan Sonrise organiseert AIA een conferentie waar sporters opgebouwd worden in hun geloof. Ook ondersteunt AIA in het geven van de sportclinics.

Sonrise en Youth for Christ Zwolle

Al een aantal jaar wordt ook in Zwolle Sonrise georganiseerd. Dit wordt gedaan in samenwerking met Youth for Christ Zwolle. AIA en YfC|Zwolle slaan de handen ineen om van elkaar te leren en de kracht van beide organisaties in te zetten tot een mooi sportproject op langere termijn.