Gebedsuurtje

‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in het midden’

We willen alles in afhankelijkheid van onze God doen. Zonder Hem kunnen we niets. Gebed neemt daarom een belangrijke plaats in. Dinsdag, woensdag en donderdag bidden we, team YfC, voordat we gaan eten voor Sonrise. We nodigen u/jou uit om met ons mee te bidden!

Na lunchen we met elkaar. Vergeet dus geen lunch mee te nemen!

Wat?            Gebedstijd
Wanneer?  26, 27 en 28 juli
Tijd?            12:00 – 13:00 u
Waar?         Ruusbroecstraat 205
Wie?            U/jij bent van harte welkom!

Nieuws